ÖTLETPÁLYÁZATOK, TERVPÁLYÁZATOK
RÁKOSKERESZTÚR „NYILAS-TÁBLA” VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZATA – 2009. - 2. DÍJ

TERVEZŐK:

Urbanitás Kft.
Berényi Mária - Hild-díjas, okl. építészmérnök, vezető terület- és településrendezési tervező,
Kertész Beáta Borbála - okl. építészmérnök, vezető településrendezési tervező,
Vojnits Csaba Ferenc - okl. településmérnök

Tájrendezés
Bardóczi Sándor - okl. táj- és kertépítészmérnök

Munkatársak
Tóth Barbara - okl. építészmérnök
Náray Katalin - okl. építészmérnök
Gál Melinda - okl. építészmérnök
Augusztin Ágnes - okl. építészmérnök

Közművek
Hanczár Emőke - okleveles gépészmérnök, okleveles városrendezési szakmérnök, vezető tervező (KÉSZ Kft.)

Gazdasági szakértő
Magyar László - okl. építő-gépészmérnök (MaHill Kft.)

RÖVID ISMERTETŐ:
A tervpályázat tervezési területe a városközponti terület közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A kiírók megfogalmazott célja volt, hogy ez a nagyobb terület is kapcsolódjon be a város vérkeringésébe és városképi kialakításával méltó legyen központi szerepének betöltésére.

A történeti fejlődés során Rákoskeresztúr központja a Pesti út – Ferihegyi út kereszteződésénél alakult ki. Azonban a 70-80-as évekbeli lakótelepi átépítéssel a központi szerepkört betöltő intézmények és az itt élő népesség nagyobb része is a lakótelepi részre került, a Ferihegyi úttól keletre lévő terület, amely a leromlott épületállományból ítélve valószínűleg szanálásra volt előirányozva, méltatlanul elhanyagolt maradt.

Egy, a jövőben induló fejlesztés új esélyt adhat a területnek és előnyt kovácsolhat abból, hogy a kiváló városszerkezeti fekvés ellenére nem vált a panelos lakótelep részévé. A terület felhasználása, fejlesztése véleményünk szerint a következőképpen tagolható:
􀂨 a városközpont bővítési területe
􀂨 a lakóterület fejlesztési lehetősége
􀂨 zöldbeágyazott – oktatási, szabadidő-eltöltési, sportcélú - intézményterület fejlesztési lehetősége
􀂨 a Rákos-patak menti ökoháló-terület zöldfelületi fejlesztése a patak ezen szakaszának egy idejű rehabilitációjával.
_DSF0241.JPG_DSF0280.JPG
Fentieken túlmenően szem előtt tartottuk a Kiíró célkitűzését, miszerint „olyan ökológiai szemléletű városrész építése a további cél, amely teljes egészében a megújuló energiaforrások használatára épít és építészeti eszközhasználatában tudatosan az ember és környezetének harmonikus kapcsolatát segíti elő.”

A terület megvalósításának építészeti feladatait az előzetesen alaposan átgondolt és egyeztetett, majd jóváhagyott városrendezési koncepció, ill. szabályozási terv alapozza meg. A koncepció tervszerű megvalósítása érdekében a szabályozás a szokásosnál konkrétabb is lehet, mert mód van a tervezett beépítés jellegének, az épületek legmagasabb pontjainak, esetleg a homlokzaton megjelenő építőanyagoknak vagy a létesíthető épületfunkcióknak a rögzítésére is a helyi építési szabályzatban. (Ezzel az eszközzel viszont átgondoltan kell bánni, nehogy egy kisebb koncepció-módosulás a megvalósítás elhúzódását okozza a módosítási igény miatt.)
1-ES TABLÓ_k.jpg 2-ES TABLÓ_k.jpg 3-AS TABLÓ_k.jpg 298_k.jpg 324_k.jpg

A megálmodott „ökováros” koncepciónk egy város a városban, ahol az élethez szükséges legtöbb funkció könnyen és gyorsan elérhető. Koncepciónk az embert (lakóteret) helyezi a középpontba és ebből a személyes térből (mint legvédettebb helyből) gyalogosan, kerékpárral a legtöbb szociális, oktatási, közigazgatási, szolgáltatási, kereskedelmi tér elérhetővé válik. A fejlesztés zöldbe ágyazottsága mellett fontos szempont volt a terület természeti adottságainak fejlesztése is, a kialakított térszerkezet abból kovácsol előnyt, hogy a rendelkezésre álló élővizeket a város szolgálatába állítja (Malom-árok mederrekonstrukció), illetőleg megvalósítja a városközponti fejlesztés hiányzó elemét.

Rákoskeresztúr központi térségének olyan fejlesztését irányoztuk elő, amely a nagy népességszámú kerületközpontot komplex, vegyes felhasználású területté fejleszti. Célunk, hogy részben a tervezési területen vagy a közvetlen szomszédságában a lakóépületeken kívül munkahelyek és minden, a lakosság számára szükséges intézmény, valamint a szabadidő eltöltését és rekreációt szolgáló zöldfelületi intézmény vagy zöldterület megtalálható legyen gyalogosan vagy kerékpárral megközelíthető távolságon belül. Ezáltal a területen a gépjárműforgalom a lehető legszükségesebb mértékre lenne csökkenthető.
ÚJ BUDAFOKI PIAC ÉPÜLETÉNEK TERVEZÉSE ÉS KÖRNYEZETÉNEK, BUDAFOK-BELVÁROS KÖZPONTJÁNAK VÁROSÉPÍTÉSZETI RENDEZÉSE - 2009. - 1. DÍJ - Kertész Építész Stúdió Kft.-vel közösen

TERVEZŐK:

Urbanitás Kft.
Berényi Mária - Hild-díjas, okl. építészmérnök, vezető terület- és településrendezési tervező,
Kertész Beáta Borbála - okl. építészmérnök, vezető településrendezési tervező,
Vojnits Csaba Ferenc - okl. településmérnök

Kertész Építész Stúdió
Kertész András Tibor DLA - okl. építészmérnök
Marián Balázs - okl. építészmérnök

RÖVID ISMERTETŐ:

A budafoki kerületközpont megújítása sürgető, megoldandó feladat az önkormányzat részére, amelyet az egész városközponti térségre kiterjedően ütemezetten kell megoldani.
A városközpont környezetrendezésének céljai:
- a városközponton áthaladó forgalom csökkentése, a közlekedési kapcsolatok és parkolás rendezése,
- gyalogos elsőbbségű közösségi terek, utcák létesítése,
- az intézmény-ellátási rendszer bővítése városközponti funkciókkal.

Beépítési-környezetrendezési koncepció:
 Piac, mint a városközpont megújításának katalizátora
 Gyalogos és gyalogos elsőbbségű városközponti terület kialakítása
 A városközponti terület Dunával való szervesebb kapcsolatának javítása
 A kerületközponti intézményellátás bővítésének elemei:
- A Polgármesteri Hivatal bővítése
- Piac és Piactér kialakítása
- A volt Budafok mozi átépítése szállodává, rendezvényteremmel
- A szakorvosi rendelő bővítése
- Egyéb városközpontképző átépítési, felújítási javaslatok
01_hely1000_k.jpg 02_hely500_k.jpg 04_fszt_k.jpg 06_metszet_k.jpg 09_nézet_k.jpg
oldal tetejére
URBANITÁS KFT. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. 3.
Tel./Fax: 06-1/466-4220; 06-1/466-2018; 06-1/209-6221
E-mail: urbanitas@urbanitas.hu