Referenciák
1. TÉRSÉGRE KITERJEDŐ TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK
 • Fertő-Hanság Nemzeti Park térsége területrendezési terve – 1996-1999. (PESTTERV Kft-vel közösen)
 • Vas megye Területrendezési Terve – 2001-2004. (PESTTERV Kft-vel közösen)
01_batthyany_strattman_kastelyegyüttes_kormend.jpeg 02_koszeg.jpeg 03_ujebergenyi_kastelyegyuttes_vasszecseny.jpeg

2. EGÉSZ TELEPÜLÉSRE KITERJEDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK
 • TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK
  • Budapest, XXI. ker. – Csepel Kerületi Településfejlesztési Koncepció, Kerületi Építési és Városrendezési Szabályzat és Övezeti terv – 1999-2000.
  • Vecsés Településfejlesztési Koncepciója – 2000-2001.
 • TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEK, SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOK RENDELETTERVEZETEI
  • Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti terve – 2000.
  • Vecsés Településszerkezeti terve, Szabályozási terve és helyi Építési szabályzata – 2000-2001.
  • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, Szabályozási Terve és helyi építési szabályzata zöldfelületi, tájrendezési és környezetvédelmi munkarészei – 2000.
  • Zsámbék, Településszerkezeti és szabályozási terve – 2002-2005.
  • Vecsés Város Településszerkezeti terve, Szabályozási terv és Építési szabályzata 2006. évi felülvizsgálata
  • Vác Város Településszerkezeti terve, szabályozási terve és építési szabályzata módosítása – 2006.
  • Vecsés Város Településszerkezeti terve, Szabályozási terv és Építési szabályzata 2008. évi módosítás (részletesebben az alábbi oldalon)
  • Vác Város Településszerkezeti terve, szabályozási terve és építési szabályzata módosítása – 2008.
  • Ócsa Város Településszerkezeti terv – külterület 2009. évi felülvizsgálata és módosítása- 2009-2010.
  • Ócsa Város Helyi építési szabályzatának módosítása és Külterületi szabályozási tervének felülvizsgálata, valamint a Pesti út menti terület szabályozási terve – 2009-2010.
  • Vecsés Város Településszerkezeti terve, Szabályozási terv és Építési szabályzata 2010. évi módosítás
  • Vác Város Településszerkezeti terve, szabályozási terve és építési szabályzata módosítása – 2010. (részletesebben az alábbi oldalon)
  • Vác Város Településszerkezeti terve, szabályozási terve és építési szabályzata módosítása – 2011.
  • Vecsés Város Településszerkezeti terve, Szabályozási terv és Építési szabályzata 2012. évi módosítása
  • Dunavarsány Településszerkezeti tervének, Szabályozási tervének és Helyi építési szabályzatának módosítása - 2012-
tszt_Vác_Vecsés_r.jpg
3. TELEPÜLÉSRÉSZRE KITERJEDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK
 • SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOK RENDELETTERVEZETEI
  • Keszthely, Történelmi városmag szabályozási terve – 1998-2000.
  • Esztergom, Királyi város szabályozási terve – 2004- 2005. (részletesebben az alábbi oldalon)
  • Vecsés, 4. sz. főút - vasút - lakóterület közötti terület szabályozási terve – 2005.
  • Vecsés, M0 csomópont és az ecseri út környéke szabályozási terve – 2006-2007.
  • Vecsés, Halomi út és környéke szabályozási terve – 2006-2007.
  • Vecsés, Üllői út - vasút - közigazgatási határ által határolt terület (Keleti kapu) szabályozási terve – 2007-2008.
  • Vecsés, Széchenyi út és környéke szabályozási terve – 2007-2008.
  • Vecsés, Lanyi környéke szabályozási terve 2007-2008
  • Vecsés, Dózsa György út - Lőrinci út - vasútállomás - Bajcsy Zsilinszky út - Telepi út - 5154 hrsz-ú gyalogút - Áchim András utca által határolt terület Szabályozási Terve, és Vecsés Város Településszerkezeti tervének, Építési Szabályzatának (VÉSZ), valamint T-1/M1(2) jelű Szabályozási tervének módosítása - 2011.
Esztergom_ért_épület.jpg Keszthely_légi_1962.jpg Vecsés_templom.jpg Esztergom_1595_látkép.jpg
 • KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOK RENDELETTERVEZETEI
  • Budapest, IX. ker. Belső-Ferencváros rehabilitációs Kerületi Szabályozási terve – 2001-2002. (részletesebben az alábbi oldalon)
  • Budapest, IX. ker. József Attila lakótelep és környéke Kerületi Szabályozási terve – 2001- 2002.
  • Budapest, XXII. Budafok Belváros Kerületi Szabályozási Terve – 2001-2002.
  • Budapest, XXI. ker. – Csepel – II. Rákóczi F. u. menti terület Kerületi Szabályozási terve – 2001-2002.
  • Budapest, XXI. ker. – Csepel – Ráckevei (Soroksári)-Duna - Hollandi út közötti terület Kerületi Szabályzási Terve II. ütem – 2002-2004.
  • Budapest, IX. ker. Nagyvásártelep és környéke Kerületi szabályozási Terv – 2002-2003.
  • Budapest, IX. ker. Alsóbikarét (Soroksári út és környéke) KSZT – 2003-04.
  • Budapest, XXI. ker. Papírgyár és környéke KSZT – 2002-2004.
  • Budapest, IX. ker. Kvassay út és környéke KSZT – 2003-04.
  • Budapest. XIX. ker. Nagykőrösi út és környéke KSZT – 2003-04.
  • Budapest, XV. ker. Városrészközpont KSZT – 2004-2005.
  • Budapest, XXII. ker. Budafok belvárostól északra lévő terület KSZT és Budafok Belváros Kerületi Szabályozási tervének módosítása 2005. (részletesebben az alábbi oldalon)
  • Budapest, IV. ker. Fóti út - Blaha Lujza utca - Láhner György u. - Szilágyi u. által határolt terület Kerületi Szabályozási terve – 2005-2007.
  • Budapest, IV. ker. a Károlyi Sándor Kórház fekvőbeteg telephelyeinek Kerületi Szabályozási terve – 2008. (részletesebben az alábbi oldalon)
  • Budapest, XIII. ker. Reitter Ferenc u. - Frangepán u. - Szent László u. - Petneházy u. által határolt terület Kerületi Szabályozási terve - 2008.
  • A Budapest, XIX. kerület – Kispest Nagykőrösi út keleti oldal Kerületi Szabályozási terve 1. sz. módosítása (a Nagykőrösi út - Kisfaludy utca – Zalaegerszegi utca – Fő utca által határolt tömbben) - 2008.
  • Budapest, II. kerület a Szépvölgyi út végén lévő ún. Apácaföldek Kerületi Szabályozási Terve - 2008.
  • Budapest, IV. kerület – Újpest, Labdarúgó utca – Irányi Dániel utca – Baross utca – Fülek utca által határolt tömb Kerületi Szabályozási Terve - 2009.
  • Budapest, XIII. kerület Esztergomi út – Róbert Károly körút (hídfelhajtó) – Népfürdő utca – Róbert Károly körút – Dagály utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve - 2009.
  • Budapest Főváros IV. kerület Újpest Városrendezési és Építési Szabályzata - 2008-2009.
  • Budapest, XX. kerület Mártírok útja – Kulcsár utca – 181888/3 hrsz. út – 181888/2 hrsz. út által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve - 2010.
  • Budapest, XVII. kerület, A Pesti út - Zrínyi utca - Anna utca - Sisakos sáska utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve – 2010.
  • Budapest, IX. kerület Alsó-Bikarét Kerületi Szabályozási terve 1. sz. módosítása a Soroksári út – Földváry utca – Gubacsi út – Hentes utca által határolt tömbben – 2012.
  • Budapest, XXII. ker. Budafok a Mária Terézia utca - Szent István tér - Játék utca - Tűzoltó utca tervezett nyomvonala - Pécsi út tervezett nyomvonala - Mihalik Sándor utca tervezett nyomvonala - Mihalik Sándor utca által határolt terült kerületi szabályozási terve - 2012-
  • Budapest, XXII. ker. Budafok, KÉSZ és FSZKT módosítás Budafok-Tétény Bp. XXII. kerület egyes területein - 2012-
  • Budapest, X. kerület Richter Gedeon Nyrt. budapesti üzemi terület (Örmény u. - Cserkesz u. - Alkér u. - Gyömrői út - Noszlopy u. - Vaspálya u. - Gyömrői út által határolt terület) Kerületi Szabályozási Terve - 2012- (részletesebben az alábbi oldalon)
 • FŐVÁROSI SZABÁLYOZÁSI KERETTERV MÓDOSÍTÁSA ÉS ÚTSZABÁLYOZÁSI MELLÉKLETEI
  • Budapest Főváros Településszerkezeti Terve, a Fővárosi Szabályozási Keretterv és Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési terve összehangolása – 2002. (Közlekedés Kft-vel közösen)
  • Fővárosi Szabályozási Keretterv útszabályozási melléklete az M0 autópálya IV. és XXIII. kerületi szakaszaira – 2004-2005.
  • Az Aquincumi Duna-híd kapcsolódó úthálózata szabályozási kerettervei (FSZKT mellékletek) a Bp. III. ker. Duna - Pomázi út között, a Körvasút menti körút Bp. XIII., IV. és XV. kerületet érintő szakaszára – 2005. (Generáltervező: FŐMTERV ZRt.)
  • A 10. sz. főút bevezető szakaszának szabályozási keretterve és FSZKT módosítása – 2006. (Generáltervező: FŐMTERV ZRt.)
  • A Körvasút menti körút Duna - Kerepesi út közötti szakaszának szabályozási keretterve – 2006-2007.
  • A Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítását alátámasztó hatástanulmány és hidrogeológiai szakvélemény - Budapest XVII. kerület, Pesti út - Zrínyi utca - Anna utca - Sisakos sáska utca által határolt területre vonatkozóan - 2011.
  • Budapest IV. kerület, Újpest - Keretövezet-módosítási hatástanulmány a Görgey Artúr utca - Kiss János utca - Szigeti József utca - 71422/38 hrsz-ú közterület - Závodszky Zoltán utca által határolt tömbben a korábbi Szülőotthon területére vonatkozóan - 2012-

4.TELEPÜLÉSRENDEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TANULMÁNYOK, SZAKVÉLEMÉNYEK
 • Budapest, IX. ker. Ferencváros értékvédelmi katasztere (alapdokumentációk, törzslapok digitális dokumentálása városszerkezeti egységenként) – 2002-2004. (részletesebben az alábbi oldalon)
 • Budapest, IX. ker. Közraktárak hasznosítási tanulmányterv – 2004.
 • Budapest, I. kerület a Krisztinaváros helyi értékvédelmi vizsgálata - 2008.
 • Volánbusz észak-pesti végállomás és kapcsolódó intermodális csomópontrendszer forgalmi vizsgálata - Városrendezési feladatok - 2008.
 • Tanulmányterv a Budapest, XVII. kerület M0 autópálya melletti, jellemzően mezőgazdasági-gazdasági terület hasznosítási, beépítési lehetőségének feltárására a Pesti út és Péceli út között - 2009.
 • Örökségvédelmi Hatástanulmány Soroksár Településfejlesztési Koncepciójához – 2009.
 • Budapest Főváros X. kerület - Kőbánya „Kis Pongrácz lakótelep” Pongrácz út – Salgótarjáni út – Gyöngyike utca – Csilla utca által határolt tömb Akcióterületi Terve - 2009.
 • Vác, Városrendezési füzetek - Városrendezési és városépítészeti tanulmányok - 2009.
 • Budapest, IV. kerület Schweidel József utcai 73679/2 hrsz-ú ingatlan beépítési tanulmánya - 2010. (részletesebben az alábbi oldalon)
 • Budapest, XXI. kerület Csepel Rózsa utca – II. Rákóczi F. út – közigazgatási határ – Nagy-Duna által határolt terület Fejlesztési programja - 2010.
 • Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat területén lévő, garázzsal felülépített ingatlanok nyilvántartásának aktualizálása és felülvizsgálata, valamint hasznosításuk városrendezési és közlekedési összefüggések szerint kidolgozandó koncepcionális javaslatának elkészítése - 2010.
 • Budapest, XXIII. kerület - Soroksár Molnár-sziget akcióterület Megvalósíthatósági Tanulmány - 2010.
 • Budapest, XXIII. kerület - Soroksár Hősök tere és környéke városközpont akcióterület Megvalósíthatósági Tanulmány - 2010.
 • Budapest, X. kerület - Kőbánya, Műemléki és fővárosi helyi védelem alatt álló épített örökségének és kerületi helyi védelemre javasolt épített örökségének jegyzéke - 2011.
 • Tanulmányterv a Budapest, XVII. kerület M0 autópálya melletti, jellemzően mezőgazdasági-gazdasági terület hasznosítási, beépítési lehetőségének feltárására a Pesti út és Péceli út között - 2012-

5. ÖTLETPÁLYÁZATOK, TERVPÁLYÁZATOK
 • Rákoskeresztúr „Nyilas-tábla” városfejlesztési és építészeti ötletpályázata – 2009. - 2. DÍJ (részletesebben a pályázatok oldalon)
 • Új budafoki piac épületének tervezése és környezetének, Budafok–Belváros központjának városépítészeti rendezése - 2009. - Kertész Építész Stúdió Kft.-vel közösen - 1. DÍJ (részletesebben a pályázatok oldalon)
oldal tetejére
URBANITÁS KFT. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. 3.
Tel./Fax: 06-1/466-4220; 06-1/466-2018; 06-1/209-6221
E-mail: urbanitas@urbanitas.hu