URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft.

Fejlesztési tervek

Fejlesztési tervek

A fejlesztési típusú tervek készítése során különböző időtávokra vetítve határozzuk meg az egyes területek (ország, térség, régió település, településrész) fejlesztési lehetőségeit. 

   •   Terület- és településfejlesztési koncepció 
   •   Integrált településfejlesztési stratégia 
   •   Egyéb fejlesztési programok

Rendezési tervek

Településrendezési tervek

A rendezési tervek készítése során az elsődleges cél a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki-fizikai rendszereinek meghatározása, ezen belül különösképpen a tervezéssel érintett területek (ország, régiók, települések, településrészek, kerületek) területfelhasználásának és a hasznosítás módjának megállapítása, illetve az építési tevékenység rendjének szabályozása.

   •   Országos és regionális területrendezési tervek 
   •   Településszerkezeti tervek
   •   Helyi és kerületi építési szabályzatok és szabályozási tervek

Tanulmánytervek

Tanulmánytervek

Szakmai tevékenységünk során számos a településtervezéshez és annak szakágaihoz kapcsolódó tanulmánytervet és hatástanulmányt készítünk. Az egyes önálló, illetve valamely rendezési terv munkarészeként szükséges tanulmánytervek állandó szakági tervezőink bevonásával készülnek.

 

  •   Beruházásokat előkészítő tanulmányok 
  •   Döntés-előkészítő tanulmányok 
  •   Örökségvédelmi hatástanulmányok 
  •   Telepítési tanulmánytervek a hatályos településrendezési 
       tervek módosításának kezdeményezéséhez

Szakértői tevékenység

Szakértői tevékenység

Cégünk vezető munkatársai folyamatosan végeznek szakértői tevékenységet, mely során az állami és önkormányzati szféra szereplőin túl vállalatoknak, beruházóknak és magánszemé-
lyeknek nyújtunk segítséget a településtervezéshez kapcsolódó témákban. 

 

   •  Településrendezési szakvélemények 
   •  Területrendezési szakvélemények 
   •  Igazságügyi szakértés településrendezési, területrendezési 
      és ingatlan-értékbecslési szakterületeken