Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata

A közelmúltban történt országos településrendezési jogszabályi környezet változásainak megfelelően Budapest VIII. kerülete is elrendelte a kerületi építési szabályzatának (JÓKÉSZ) felülvizsgálatát. A tervezés 2017 év végén kezdődött el és két ütemben zajlott. A teljes terv előreláthatóan 2020-ban lép majd hatályba.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata
    • Megbízó: Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata
    • Készítés éve : 2018-2020
    • Státusz : Folyamatban
    • Tervezők: Berényi Mária, Vojnits Csaba Ferenc, Beleznai Teodóra, Bertyák Ágnes | Rhorer Ádám (Közlekedés Kft.) | Hanczár Zsoltné, Bíró Attila (KÉSZ Kft.) | Bardóczi Sándor e.v.

Összefoglaló

A közelmúltban történt országos településrendezési jogszabályi környezet változásainak megfelelően Budapest VIII. kerülete is elrendelte a kerületi építési szabályzatának (JÓKÉSZ) felülvizsgálatát. A tervezés 2017 év végén kezdődött el és két ütemben zajlott. Az új JÓKÉSZ I. ütemének – mely a kerület középső városrészeire készült – egyeztetési eljárása már 2018. év végén befejeződött, a fennmaradó városrészekre készülő II. ütem terveinek véleményezési szakasza várhatóan 2019. őszére zárul le. A teljes terv előreláthatóan 2020. januárjában lép majd hatályba.

A terv a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történt, és az abban előírt munkarészeket tartalmazza.

Szabályozási koncepció

Az építési szabályzat kidolgozása során koncepcionális felülvizsgálat alapvetően nem történt, a terv alapját a készítéskor hatályos JÓKÉSZ – 66/2007.(XII.12.) rendelete Önk. rendelet - illetve az ennek mellékleteként elfogadott szabályozási terv képezte, melyek felülvizsgálata az új országos és fővárosi jogszabályokban és tervekben meghatározott területfelhasználási kategóriáknak és egyéb szabályozási elemeknek megfelelően történt.

A JÓKÉSZ felülvizsgálatának deklarált célja a meglévő építési jogok tiszteletben tartása volt, így az új övezetek építési határértékeit a korábban hatályos övezeti paraméterek figyelembe vételével határoztuk meg, összhangban az új Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) 1. mellékletében meghatározott beépítési sűrűség értékekkel, illetve a 3. mellékletben meghatározott legnagyobb utcai párkánymagasságok értékével és a TSZT-ben előírt legkisebb zöldfelületi arány értékével.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata