Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Kerületi Építési Szabályzata

Cégünk a 2000-es évek eleje óta folyamatosan dolgozik a XXI. kerületi önkormányzat megbízásából Csepelen, ahol a településrendezési eszközök készítése, felülvizsgálata és karbantartása a fő feladatunk. A kerület új építési szabályzatát 2018-ban készítettük el, melyet azóta többször módosítottunk.

Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Kerületi Építési Szabályzata
    • Megbízó: Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata
    • Készítés éve : 2017-2018
    • Státusz : Hatályba lépett
    • Tervezők: Berényi Mária, Beleznai Teodóra | Dobrocsi Tamás (Create Value Kft.) | Hanczár Zsoltné, Bíró Attila (KÉSZ Kft.) | Tóthné Pocsok Katalin (Topland Bt.)

Összefoglaló

Cégünk a 2000-es évek eleje óta folyamatosan dolgozik a XXI. kerületi önkormányzat megbízásából Csepelen, ahol a településrendezési eszközök készítése, felülvizsgálata és karbantartása a fő feladatunk. A közelmúltban történt országos településrendezési jogszabályi környezet változásainak megfelelően az önkormányzat 2017-ben döntött az akkor hatályos kerületi építési szabályzat (CSVÉSZ) és a szabályozási terv(ek) felülvizsgálatáról. Az új CSÉSZ 2018. októberében lépett hatályba, azóta pedig több helyen – szintén cégünk által – eseti módosításra került.

A terv a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően készült, és az abban előírt munkarészeket tartalmazza.

Szabályozási koncepció

A CSÉSZ készítése során a cél egy új, a felsőbb szintű jogszabályok előírásainak megfelelő, a korábban meglévő építési jogokat tiszteletben tartó terv megalkotása volt, amely az akkor hatályban lévő 22 egyedi szabályzat és szabályozási terv, valamint az övezeti terv elemeit és előírásait fogta össze, megfeleltetve azokat az új országos és fővárosi jogszabályokban és tervekben meghatározott területfelhasználási kategóriáknak és egyéb szerkezeti elemeknek.

Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Kerületi Építési Szabályzata
Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Kerületi Építési Szabályzata