Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér településrendezési tervei

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér ma hatályos településrendezési eszközei a 2000-es évek elején készültek el, egy egységes tervezési koncepció alapján. Az azóta eltelt idő alatt a tervek tartalma többször is módosult, legtöbbször csak egyes részterületekre, illetve bizonyos elemek tekintetében a tervek mára elavulttá is váltak. A hatályos jogszabályi környezet alapján a jelenlegi tervek 2019. december 31-ig voltak alkalmazhatók, így ismét aktuálissá vált egy új, egységes koncepció alapján készülő, a Repülőtér teljes területére kiterjedő egységes terv elkészítése, melyet a Budapest Airport Zrt. megbízásából Cégünk készíthet el.

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Rendezési terve
    • Megbízó: Budapest Airport Zrt.
    • Készítés éve : 2018-2020
    • Státusz : Folyamatban
    • Tervezők: Vojnits Csaba Ferenc, Bertyák Ágnes | Kiss Károly, Beller Roland (FŐMTERV Zrt.) | Hanczár Zsoltné, Hanczár Gábor, Tóth Árpád (KÉSZ Kft.) | Bardóczi Sándor e.v.

Összefoglaló

A Budapest Airport Zrt. a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén jelenleg hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát kezdeményezte. A tervezési folyamat a Repülőtér sajátos fekvéséből adódóan, összesen négy helyi önkormányzatot (Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata; Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Ecser Nagyközség Önkormányzata és Vecsés Város Önkormányzata) és - Budapest Főváros Településszerkezeti tervét, illetve Rendezési szabályzatát érintő tervezett módosításokat illetően - Budapest Főváros Önkormányzatát érinti, ezért a BA Zrt. a tervezési folyamat során az érintett önkormányzatok teljes bevonására törekszik és egy minden érintett fél által elfogadható terv elkészítését tűzte ki céljául.

A felülvizsgálat elsődleges oka a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. átmeneti rendelkezései között meghatározott 2019. december 31-i véghatáridő, mely dátumot követően a jelenleg hatályos településrendezési eszközök tovább nem alkalmazhatók.

A Repülőtér területén jelenleg érvényben lévő településrendezési terveket eredetileg az érintett önkormányzatok együtt készíttették, de külön-külön fogadták el. Az önkormányzatok a saját közigazgatási területükre eső részeket az eredeti elfogadás óta saját tervrendszerükbe illesztették, illetve bizonyos esetekben módosították is. Az új tervdokumentáció ezen terveszközök felülvizsgálatát, illetve új terveszközök készítését tartalmazza a Repülőtér teljes területére.

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Rendezési terve
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Rendezési terve