Budapest XXI. kerület Csepel, Rózsadomb Fejlesztési Programja és Beépítési tanulmányterve

Budapest XXI. kerület Csepel, Rózsadomb Fejlesztési Programja és Beépítési tanulmányterve
    • Megbízó: XXI. kerület Csepel Önkormányzata
    • Készítés éve: 2010
    • Státusz: Elkészült terv
    • Tervezők: Berényi Mária, Vojnits Csaba Ferenc | Rhorer Ádám (Közlekedés Kft.) | Tóthné Pocsok Katalin | Hanczár Zsoltné, Bíró Attila (KÉSZ Kft) 

Összefoglaló

Cégünk 2010-ben készített tanulmánytervet Csepel Rózsadomb városrészében a Rózsa utca - II. Rákóczi Ferenc út - Duna folyam által határolt területre, mely a kerület akkor hatályos Integrált Városfejlesztési stratégiájában kiemelt akcióterületként szerepelt. A fejlesztési program, illetve az annak részeként készült beépítési tanulmányterv az utolsó, mely a ma is beépítetlen folyóparti területre készült.

A fejlesztési program készítése során a városrész területét három szerkezeti egységre bontottuk, melyek közül az északi, folyóparti területeken lakó és intézményi beépítést, a tervezett észak-déli irányú gerincút nyomvonalától délre gazdasági (jellemzően kereskedelmi, szolgáltató és logisztikai) létesítményeket helyeztünk el. Az északi részek (ún. "Maduna" terület) jellegét alapvetően meghatározza a vízpart közelsége, a megmaradó ártéri erdősáv, valamint a mögötte lévő és kialakítandó magasparton létesülő nagy kiterjedésű közpark, amely délen a Fővárosi Vízművek közhasználat elől elzárt zöldfelületéhez csatlakozik. A beépítési koncepcióban a vízpart menti lakótömbök garázsszintjei tetején tetőkertek kialakítását javasoltuk, melyek egy zöldfelületi egységet képezhetnek a magasparttal, emellett szintbeni kijutási lehetőséget képezhetnek az annak tetején kialakuló közpark felé. A tervezett beépítés 1500-2300 új lakás megépülését irányozza elő a területen, amely kb. 3000-4600 fő lakónépesség-növekedést jelentene. Az ennek kiszolgálásához szükséges közszolgáltatási intézményigény kielégítésére a tehermentesítő út mentén kijelölt új intézményi övezetben lenne lehetőség.

Budapest XXI. kerület Csepel, Rózsadomb Fejlesztési Programja és Beépítési tanulmányterve
Budapest XXI. kerület Csepel, Rózsadomb Fejlesztési Programja és Beépítési tanulmányterve